СТЕНЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН САНДВИЧ ПАНЕЛ

TESLA TFH

Стенен панел със скрит винт и сърцевина от полиуретан (PUR) или самозагасващ се полиуретан (PIR). Сандвич панел със скрита фуга отговаря на най-строгите естетически изисквания (по време на монтажа винтът остава скрит във фугата на панела).

 

Дебелина: 40-50-60-80-100-120 мм
Профили: стандартни, микро и гладио (гладки)
Дължина: 2000 мм – 15000 мм

Стандартни цветове:

tesla-tfh-001-640x644

Изчислението е в съответствие с BAS EN 14509:2013
Носещата способност се определя на базата на два критерия: сила на затягане на болта=N/mm2
Критерият позволява деформация Wdop=L/200mm