СТЕНЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ

TESLA TFV+

Топлоизолационен сандвич панел с двойна фуга, която е подобрена под формата на топлинни характеристики на панела.

 

Дебелина: 120-150-200 мм
По желание на клиента възможните дебелини варират от: 40-50-60-80-100 mm
Профили: стандартни, микро и гладио (гладки)
Дължина: 2000 мм – 15000 мм

Стандартни цветове:

Изчислението е в съответствие с BAS EN 14509:2013
Носещата способност се определя на базата на два критерия: сила на затягане на болта=N/mm2
Критерият позволява деформация Wdop=L/200mm