ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН САНДВИЧ ПАНЕЛ

TESLA TK5

Покривен топлоизолационен сандвич панел със сърцевина от полиуретан (PUR) или самозагасващ се полиуретан (PIR).

Външната страна на панела е 5-ребрен трапецовиден гофриран лист и с гофриране от вътрешната страна, което води до висока товароносимост на панела.

 

Дебелина: 30-40-50-60-80-100-120-150 mm
Дължина: 2000 мм – 15000 мм

Стандартни цветове:

Изчислението е в съответствие с BAS EN 14509:2013
Носещата способност се определя на базата на два критерия: сила на затягане на болта=N/mm2
Критерият позволява деформация Wdop=L/200mm